Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla SP 16

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Od tej chwili należymy do Śląskiej Sieci Szkół posiadających takie wyróżnienie. 

Szkoła decydując się na przystąpienie do Programu miała na względzie przede wszystkim chęć zmian i uświadomienie znaczenia promocji zdrowia.Byliśmy przekonani, że wspólne działania w tym zakresie, kreowanie nowej rzeczywistości i dążenie do celu umożliwi zacieśnienie więzi wśród społeczności szkolnej, da okazję do wymiany poglądów i uświadomi wszystkim, że nikt inny, jak my sami, kreujemy swoją przyszłość.

 W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów i ich Rodziców. Miało ono na celu sporządzenie diagnozy wstępnej przed przystąpieniem do Programu. Po analizie wyników zostały wyłonione problemy, które najczęściej były wskazywane przez ankietowanych. Skupiliśmy się nad tymi zagadnieniami, na które mogliśmy mieć realny wpływ. Spośród nich wybraliśmy do realizacji w ramach Programu cel priorytetowy, jakim jest racjonalizacja obciążenia uczniów zadaniami domowymi. W ten sposób powstał trzyletni autorski program, który zaczęliśmy realizować w ubiegłym roku szkolnym. Wpływ na wybór tematu z zakresu zdrowia psychicznego miały pojawiające się coraz częściej problemy emocjonalne wśród uczniów. Trudności te były wynikiem reakcji na porażkę, co z kolei przekłada się na niski poziom poczucia kompetencji i umiejętności, frustrację oraz brak wiary we własne możliwości. Mając na uwadze codzienne obciążenie uczniów obowiązkami i niewystarczającą ilość czasu na realizację ich zainteresowań i pasji, postanowiliśmy skoncentrować nasze działania w ramach Programu właśnie wokół tych zagadnień. Jesteśmy bowiem przekonani, że we współczesnym świecie problemy emocjonalne i związany z nimi stres oraz ciągły wyścig z czasem są przyczyną wielu niepowodzeń życiowych. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy również, że nadejdzie czas nauki zdalnej, który przyniósł dodatkowo ograniczenie relacji rówieśniczych, izolację oraz duże obciążenia psychiczne, co spowodowało, że problemy te stały się w obecnej chwili jednymi z najistotniejszych. Program będzie kontynuowany do końca przyszłego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości życia wszystkich jego beneficjentów, a to z kolei przełoży się na jeszcze lepszą jakość pracy szkoły.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice