Muzealny eksponat online

Pragniemy zaprezentować jeden z naszych eksponatów – fortepian Erard, którego historia została wyczerpująco opisana przez p. Artura Bauca w Roczniku Muzealnym nr 15. Poniżej prezentujemy fragment jego pracy i zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu.
„Zachowany w Muzeum Miejskim fortepian ze względu na długość (238 cm) określany koncertowym opatrzony jest dwoma numerami: obudowy – 3243 i seryjny – 93717. Pierwszy numer nadawano dla potrzeb fabryki przy kompletowaniu obudowy. Wiadomo, iż wszystkie elementy obudowy takie jak nogi, lira pedałowa, nakrywa klawiatury itd. są indywidualnie dopasowywane ze sobą przed końcowym wykończeniem obudowy i numer ten pozwalał właściwie dobrać do siebie części. Ważniejszy jest drugi numer – seryjny. Opatrzona jest nim większość instrumentów opuszczających fabryki. Na jego podstawie i zachowanej dokumentacji fabrycznej udało się ustalić dokładną datę produkcji, datę sprzedaży i kupca fortepianu. Instrument wprowadzono na stan 18 grudnia 1907 r., sprzedano 7 marca 1913 Jacqmin z Paryża, uczennicy Leonarda Broche.”

Link do artykułu: https://muzeum.siemianowice.pl/o-muzeum/dzialalnosc/publikacje/siemianowicki-rocznik-muzealny-nr-15/

Link do eksponatu: https://muzeum.siemianowice.pl/eksponat-online/

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice