„Program Aktywności Lokalnej Michałkowice – Nowy Świat”

Fundacja Pomocy Nowy Świat zachęca do skorzystania z projektu EFS „Program Aktywności Lokalnej Michałkowice – Nowy Świat”, mającego na celu zaktywizowanie społeczne mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Prowadzony w latach 2021-2022 projekt skierowany jest zarówno do osób biernych zawodowo, uzależnionych oraz bezdomnych, jak i tych pracujących, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Mogą do niego przystąpić osoby w wieku produkcyjnym, jak i młodzież oraz seniorzy.

Uczestnikom zapewnione są nieodpłatne spotkania grupowe oraz indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym oraz animatorem zatrudnienia. Każdemu zapewniony zostanie nieodpłatny udział w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych, udział w warsztatach w ramach klubów społecznościowych: „Strefa Rodzica”, „Strefa Seniora” oraz „Strefa Młodzieży” a także możliwość skorzystania z kursów i szkoleń, za które uczestnikom wypłacane będzie stypendium szkoleniowe.

Adres Biura Projektu: Siemianowice Śl., ul. Klonowa 1 c, tel: 502 155 292

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice