Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli

Do Wydziału Edukacji z niżej wymienionych przedszkoli wpłynęły wspólne wnioski dyrektora przedszkola i Rady Rodziców o ustalenie przerwy w funkcjonowaniu przedszkola. Dyrektor i Rada Rodziców w tym wspólnym wniosku wskazali terminy przerwy. Rada Rodziców przedszkola reprezentuje wszystkich rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w danym przedszkolu.

Poniżej w załączniku tabela z terminami przerw w wyszczególnionych placówkach przedszkolnych.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice