Śląskie Centrum Higieny Psychicznej – zaproszenie do udziału w programach ŚCHP

Śląskie Centrum Higieny Psychicznej zaprasza do udziału w bezpłatnych programach wspierających działania walki z cukrzycą oraz nadmierną masą ciała.

Szczególny na załączonych plakatach oraz tel. 502 228 969, e-mail: biuro@slaskiechp.pl.