Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbywa się w dniach od 22 do 28 lutego. Każda osoba zainteresowana może w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach Policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Siemianowiccy policjanci pełnią w tym czasie dyżury całodobowo. Zapraszamy osoby zainteresowane.

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączyli się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. Przepisy wskazują na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Podjęte działania mają skutkować uzyskaniem przez potrzebujących skutecznej pomocy.

Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W Komendzie Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich można uzyskać informację całodobowo podczas pełnionych przez policjantów dyżurów.

W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich dyżury zostały zorganizowane przez Prezesa Sądu i odbywają się telefonicznie oraz możliwy jest również kontakt mailowy.

W dniu 22.02.2021 r. dyżur pełniony przez mediatora:
P. Aleksandra Dziewior w godz. 9.00-14.00
(nr tel. 666 302 536, a.dziewior@centrummediacjisadowych.pl)

oraz

dyżur pełniony przez:
P. Iwona Kotarska – Starszy Kurator Zawodowy w godz. 8.00-15.00
(nr tel. 32 76 64 389, iwona.kotarska@siemianowice.sr.gov.pl)

W dniu  23.02.2021 r. dyżur pełniony przez mediatora:
P. Dorota Wyleżoł w godz. 12.15-15.00
(nr tel. 507 061 445, mediator.tychy@gmail.com)

oraz

dyżur pełniony przez asystenta sędziego:
P. Justyna Szymura w godz. 11.00-14.00
(tel. 32 76 64 337)

W dniu 24.02.2021 r. dyżur pełniony przez mediatora:
P. Katarzyna Henkel w godz. 9.00-14.00
(nr tel. 696 092 937, katarzyna.henkel.mediator@gmail.com)

oraz

dyżur pełniony przez asystenta sędziego:
P. Katarzyna Pietras w godz. 11.00-14.00
(tel. 32 76 64 378)

W dniu  25.02.2021 r. dyżur pełniony przez mediatora:
P. Joanna Chat w godz. 9.00-14.00
(nr tel. 503 753 825, joanna.chat@agere-de.pl)

oraz 

dyżur pełniony przez asystenta sędziego:
P. Katarzyna Pietras w godz. 11.00-14.00
(tel. 32 76 64 378)

W dniu 26.02.2021 r. dyżur pełniony przez mediatora:
P. Anna Lempa w godz. 15.00-18.00
(nr tel. 693 711 228, poczta@annalempa.pl)

oraz

dyżur pełniony przez asystenta sędziego:
P. Justyna Szymura w godz. 11.00-14.00
(tel. 32 76 64 337)

Wsparcie jest również oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków oraz punktów lokalnych wraz z mapą ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym ►


Pamiętaj, że jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać:

  • z bezpłatnej informacji prawnej;
  • z bezpłatnej konsultacji psychologicznej;
  • z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym, finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice