1% podatku dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

Uprzejmie informujemy, że w tym roku 1% podatku można przekazać również na rzecz naszych siemianowickich Placówek Opiekuńczo Wychowawczych za pośrednictwem Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.

Od stycznia 2021 roku zostały wyodrębnione następujące jednostki:

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 – mieszkanko ul. Hutnicza,

– Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 – mieszkanko ul. Mikołaja i ul. Andersa,

– Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 – mieszkanko ul. Śląska i ul. Powstańców.

Pierwsza Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Siemianowicach Śląskich (wcześniej Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza) powstała w grudniu 2009 roku. Dostrzegając mankamenty tradycyjnego systemu opieki nad dziećmi miasto poszukiwało nowych rozwiązań. Wzorując się na wdrażanych już w innych miastach rozwiązaniach zdecydowano się na „system rodzinkowy”. Stąd też potocznie funkcjonująca nazwa o naszej Placówce – “Rodzinkowy Dom Dziecka”. Głównym założeniem tego systemu jest stworzenie podopiecznym warunków maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnej rodzinie. Placówka nie może zastąpić środowiska rodzinnego – to jest pewne, ale może i powinna stać się miejscem, w którym atmosfera i zasady życia będą wzorowane na atmosferze i relacjach istniejących w prawdziwych rodzinach. Aby to osiągnąć trzeba ograniczyć jej instytucjonalny charakter. W myśl tej zasady w grudniu 2009 roku zostało uruchomione pierwsze mieszkanie dla sześciorga dzieci.

Jeżeli zastanawiają się Państwo komu przekazać 1%, zachęcamy, aby wspomóc Siemianowickie Rodzinkowe Domy Dziecka.

Od tego roku po raz pierwszy można przekazać 1% podatku na pomoc naszym podopiecznym, za pośrednictwem Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym, wystarczy wpisać przy rozliczeniu nr KRS oraz cel szczegółowy.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 – mieszkanko ul. Hutnicza,
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Hutnicza 10194
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 – mieszkanko ul. Mikołaja i ul. Andersa,
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Mikołaja i Andersa 10195
Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 – mieszkanko ul. Śląska i ul. Powstańców.
KRS 0000270261
Cel: Mieszkanko Śląska i Powstańców 10196

Informacje o wszystkich organizacjach Siemianowickich znajdują się tu:

https://docs.google.com/document/d/1B9tJC5t9lbABhAqKh65Vxwra5YpYTPgIt3kCYLd4YEU/edit?usp=sharing

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice