Do dzisiaj (29.03) można składać wnioski rekrutacyjne do przedszkoli

Wydział Edukacji przypomina, że zgodnie Zarządzeniem nr 1842/2021  Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28.01.2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice

w dniu dzisiejszym, to jest 29.03.2021 r. o godz. 15.00 upływa termin składania wniosków do przedszkoli.

Ponadto przypominamy, iż warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie wydrukowanego wniosku do przedszkola pierwszego wyboru po uprzednim zarejestrowaniu go w systemie elektronicznym.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice