Nie tylko standardy wyposażenia w autobusach ale i ekologia – nowy Plan Transportowy, opracowanym przez Zarząd GZM-u

17 marca br. podczas sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) został uchwalony „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia organizatora publicznego transportu zbiorowego”.

Ten obszerny dokument, zwany również Planem Transportowym GZM-u jest zapisem prawa lokalnego, który przedstawia zadania Zarządu Transportu Metropolitalnego w kontekście organizacji, integracji, koordynacji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego czy metropolitalnych przewozów pasażerskich. Jest również jednym z elementów zbliżających do opracowania szerokiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierającego pakiet proponowanych działań, modyfikacji i inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mniej czasu tracić na dojazdy. Pierwsze i wstępne wyniki prac nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Plan precyzyjnie określa m.in. uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych, elementy determinujące rozwój transportu publicznego (zbiorowego), sieć komunikacyjną czy prognozę i potrzeby przewozowe na obszarze GZM. Jest niezwykle istotny w momencie ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych. Warto również wspomnieć, że oprócz kwestii tak oczywistych, jak te związane ze standardem wyposażenia autobusów, dotyka również aspektów związanych z ekologią.

Uchwalony dokument został uzupełniony o uwagi zgłaszane podczas konsultacji społecznych przez m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizatorów transportu publicznego, organizacje pozarządowe jak również mieszkańców.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w linku: https://bip.metropoliaztm.pl/artykul/417/812/plan-transportowy

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice