Prawie 2,5 mln zł dofinansowania na „fotowoltaikę” w ramach projektu „Słoneczne Siemianowice…”

Projekt „Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa Odnawialnych Źródeł Energii w Siemianowicach Śląskich II” złożony w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WSL 2014-2020, do którego nabór zakończył się 10 stycznia 2020, zostanie dofinansowany kwotą 2 410 510,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu, w siemianowickich domach jednorodzinnych zostaną dofinansowane instalacje fotowoltaiczne. Projekt zakłada stworzenie koncepcji i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi  budynkach znajdujących się na terenie  Siemianowic Śląskich. Przewiduje też zaprojektowanie, dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 410 510,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór do projektu został już zamknięty. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Ochrony Środowiska pod numerami telefonów: 32 760 5463 i 32 760 54 60.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice