Śląskie zainwestowało w talent ucznia Śniadeka

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego, Andrzej Szyper z klasy I b, otrzymał stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego. 

Stypendium w wysokości 500 złotych miesięcznie, przez okres 10 miesięcy, otrzymuje uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, uzyskuje średnią ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki  i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia pozostałego przedmiotu z grupy określonych w regulaminie, w tym przypadku fizyki. Ponadto, średnia wszystkich pozostałych przedmiotów powinna być co najmniej 5,0. Dodatkowo, uczeń powinien posiadać tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia. Oprócz powyższych kryteriów, uczeń w czasie trwania projektu jest zobowiązany do realizowania wskazanych we wniosku celów edukacyjnych i planowanych do uzyskania rezultatówz dwóch wybranych przedmiotów, to wszystko pod czujnym okiem opiekuna dydaktycznego.

Dzięki wsparciu finansowemu Andrzej będzie miał możliwość rozwijać swoje zdolności kupując niezbędne do rozwoju osobistego pomoce naukowe. Stypendysta w ciągu kilku miesięcy nauki w naszym liceum już pokazał swoje wszechstronne zdolności tworząc prezentacje, przygotowując lekcje pokazowe, prowadząc rozmowy z partnerami zagranicznymi, zdobywając najwyższy wynik z olimpiady w szkole oraz wygrywając szkolny konkurs dwujęzyczny.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów. 

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice