XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK

W ostatnią niedzielę tj. 14 marca br. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbył się XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Katowicach, w którym wzięło udział 40 osób. Każdemu uczestnikowi Zjazdu mierzono temperaturę i zachowano bezpieczną odległość. W Zjeździe wziął udział Prezes LOK płk rez. Jerzy Salamucha oraz Honorowy Prezes LOK płk rez. Grzegorz Jarząbek. Po odegraniu hymnu państwowego i hymnu LOK delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ciągu ostatnich członków LOK. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Wojewódzkiego LOK złożył wiceprezes Zarządu ppłk rez. Ryszard Kasprzyk, a Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała prace Zarządu, co w praktyce przełożyło się na udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Wybrano nowy Zarząd, a prezesem został krótkofalowiec Leszek Waligóra SP9WZR z tarnogórskiego klubu SP9KDU. Wybrano też przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej tj. oraz 11 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów LOK, który najprawdopodobniej odbędzie się w czerwcu br. W czasie Zjazdu dokonano odznaczenia najbardziej aktywnych członków LOK. Dyskutanci zwracali uwagę na dalszą potrzebę rozwijania terenowych ogniw strzelectwa sportowego, łączności i modelarstwa oraz otwarcia się na zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Zwrócono również na elementy patriotyczne społeczeństwa zwłaszcza w środowisku młodzieży. Zabezpieczeniem logistycznym Zjazdu zajęli się krótkofalowcy z klubu SP9KJM. Z tej okazji przygotowano mini wystawę historycznego, demobilowego sprzętu nadawczo-odbiorczego oraz innych gadżetów krótkofalarskich.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice