Utrudnienia na drogach

Wydział Infrastruktury Technicznej informuje, iż ruszyły prace ziemne związane z modernizacją i budową kanalizacji deszczowej.

W lutym 2021 r. rozpoczęły się prace na os. Krucza. Ich zakończenie przewiduje się na sierpień/wrzesień 2021 r. Na przełomie kwietnia/maja 2021 ekipy przystąpią do robót na ul. Kościelnej, w związku z czym należy się tam spodziewać utrudnień w ruchu.

Planowana także na ten rok modernizacja na ul. Wiejskiej, również spowoduje utrudnienia w postaci wprowadzenia wahadłowego ruchu, a w okresie wakacji, na krótkim odcinku, czasowe zamknięcia drogi.

Planuje się wykonywać prace na ul. Wiejskiej w następującej kolejności:

 1. ul. Wiejska 22 do 31B
  w dniach 19.04 – 23.04
 2. ul. Wiejska 31B do ul. Żniwna
  w dniach 23.04 – 21.05
 3. ul. Żniwna do Wiejska 61
  w dniach 21.05 – 22.06
 4. ul. Wiejska 111 za Rzeczną do Wiejska 125
  w dniach 17.05 – 22.06
 5. ul. Wiejska 125 do ul. Wiejska 141
  w dniach 22.06 – 15.07
 6. ul. Wiejska 141 do 159
  w dniach 15.07 – 08.08
 7. ul. Wiejska 159 do 170
  w dniach 08.08 – 30.08
 8. ul. Wiejska 170 do 194
  w dniach 30.08 – 30.09

Prace wykonywane są w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” finansowanego z funduszy unijnych z perspektywy działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całość inwestycji została oszacowana na kwotę: 27 971 676,20 zł. Wartość wydatków kwalifikowanych, to 22 900 013,18 zł zaś kwota dofinansowania wynosi 19 466,711,20 zł.

Autor:

 • Biuro Prasowe UM Siemianowice

  Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice