Współpraca Matei z Politechniką Śląską

W celu popularyzacji kształcenia technicznego II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich od wielu lat współpracuje z Politechniką Śląską, realizując, w ramach podpisanego porozumienia, różne formy zajęć dydaktycznych dla młodzieży liceum.

9 kwietnia br. uczniowie klas maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki wzięli udział w wykładzie „Ocena właściwości mechanicznych materiałów”, zorganizowanym przez Politechnikę Śląską. Wykład online prowadzony przez dr Anżelinę Marek z Instytutu Inżynierii Materiałowej, połączony był  z szeroką prezentacją metod badawczych stosowanych w przemyśle. Przedstawione metody i badania w sposób bezpośredni umożliwiły przyszłym absolwentom Matei, zainteresowanym naukami ścisłymi, zapoznanie się z ofertą studiów na najlepszej technicznej uczelni regionu.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice