Zaproszenie do VII edycji projektu grantowego „Zielona ławeczka”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska ma przyjemność zaprosić mieszkańców Siemianowic Śląskich do udziału w VII edycji projektu grantowego „Zielona ławeczka”. Dzięki naszej współpracy mogą powstać nowe osiedlowe ogródki.

Z roku na rok coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, jak ważnym elementem miasta jest roślinność. Poza możliwością miłego spędzenia czasu na ławce pod koroną drzew w upalny dzień, zieleń miejska ma inne bardzo ważne zadanie. W dobie nasilających się zmian klimatu, z jakimi mamy do czynienia, a także przy nienajlepszym stanie powietrza, zieleń miejska i zatrzymanie wody opadowej odgrywają kluczową rolę: redukują ilość zanieczyszczeń, ograniczają wzrost temperatury i zmniejszają siłę wiatru.

Projekt „Zielona ławeczka” już od siedmiu lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsce spotkań i odpoczynku, ale również w „płuca miasta”. Otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich pozwala na zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie już istniejących. Z drugiej strony pomaga w odpoczynku i wyciszeniu się. W znacznej mierze dzięki pomocy samorządów w poprzednich latach mieszkańcy wielu miast w całym kraju zrealizowali projekty wymarzonych ogródków. Liczymy, że tak, jak w minionych latach, i w tym wspólnie przyczynimy się do realizacji kolejnych pomysłów i poprawy jakości życia mieszkańców.

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród mieszkańców, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Siemianowic Śląskich. Aby ułatwić zaproszenie mieszkańców do projektu przygotowaliśmy list do mieszkańców, który można pobrać ze strony internetowej projektu – zielonalaweczka.pl.

Zwracamy się z prośbą o wywieszenie go w urzędzie miasta oraz na tablicach informacyjnych przynależnych do miasta. Pliki do pobrania dostępne są w zakładce O KONKURSIE, na dole strony. Termin składania projektów mija 6 czerwca 2021 roku.

Prosimy Państwa również o wspieranie zespołów sąsiedzkich, którą zgłoszą się do projektu i wyrażenie zgody na rewitalizację zarządzanych przez Państwa terenów.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Łukasz Mikowski-Feret
e-mail: zielonalaweczka@fundacjabos.pl
telefon: 515 114 639

Kilka słów o projekcie

W obrębie miejskich osiedli coraz częściej zawiązują się grupy sąsiedzkie, które prowadzą działania na rzecz okolicy, w której żyją. Chcą mieszkać w czystym, zadbanym i bezpiecznym miejscu. Angażują się w budżety obywatelskie, samodzielnie tworzą ogródki, sadzą drzewa i dbają o istniejące już obiekty.

Projekt „Zielona ławeczka” zachęca do rozpoczęcia współpracy sąsiedzkiej lub podjęcia kolejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Do tej pory przeznaczyliśmy łącznie przeszło 140 tys. Złotych na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach.

Głównie dzięki inicjatywie mieszkańców powstało ponad 120 osiedlowych miniogrodów. Mimo upływu lat autorzy projektów z minionych edycji są dumni ze swojej pracy i starają się je stale upiększać i rozwijać.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli, zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Co ważne, udział w projekcie jest całkowicie darmowy.

Kryterium zgłoszenia do konkursu jest zawiązanie przynajmniej pięcioosobowej grupy sąsiedzkiej. Przygotowuje ona projekt aranżacji danego terenu, a następnie prowadzi spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacjach może złożyć w niosek, w którym przedstawi swoje pomysły.

Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny sędziów, otrzymają od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1950 złotych. Na grant składa się dofinansowanie na zakup roślin i elementów aranżacji, nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Dodatkowo w tegorocznej edycji chętne zespoły mogą otrzymać środki finansowe na zakup elementów niezbędnych do stworzenia obiektów mikroretencji. Kolejnym krokiem jest realizacja projektu zagospodarowania przestrzeni osiedlowej.

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Proces komunikacji uczestników z organizatorem odbywa się drogą internetową.

Wszystkie informacje o konkursie oraz załączniki znajdują się pod linkiem: https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/

Patronem honorowym projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice