Certyfikowana Mateja

To dopiero połowa tygodnia, zazwyczaj uczniowie myślą już o wakacjach, ale w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki praca wre. Szkoła uzyskała właśnie dwa certyfikaty – certyfikat udziału w projekcie “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” i certyfikat udziału w 6. edycji międzynarodowego święta edukacji w naturze „Dzień Pustej Klasy”.

Otrzymanie pierwszego z nich poświadcza, że II LO kreatywnie i bezpiecznie włącza technologie informacyjno-komunikacyjne w proces edukacji oraz podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.

Otrzymanie drugiego z nich oznacza aktywne włączenie się w ogólnoświatową tendencję działań proekologicznych i prozdrowotnych. W Matei rokrocznie (zawsze w trzeci piątek czerwca) organizowany jest Dzień Pustej Klasy, a nazwa święta, zainaugurowanego w 2012 roku przez grupę londyńskich nauczycieli, doskonale oddaje jego klarowny cel: sprawić, aby edukacja oraz rekreacja odbywały się na świeżym powietrzu. Warto dodać, że wspomniane aktywności są zgodne z polityką oświatową państwa w bieżącym roku szkolnym – wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych oraz Działania wychowawcze szkoły – kształtowanie postaw.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice