Konsultacje dotyczące sytuacji obcokrajowców w województwie śląskim w czasie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,
Sympatycy Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”,

podczas pandemii COVID-19 niepewność zdaje się być terminem adekwatnie referującym nie tylko powszechne doświadczenie jednostek, ale i funkcjonowanie wielu obszarów życia społecznego. W sposób szczególny niepewność naznacza osoby przebywające poza swoim miejscem zamieszkania – studentów zagranicznych, imigrantów zarobkowych czy prowadzących międzynarodowy biznes transnarodowych przedsiębiorców. Mimo szczególnie trudnej sytuacji, obcokrajowcy są grupą słabo widoczną w analizach społecznych uwarunkowań pandemii.

Kilka ostatnich lat wykazało bezsprzecznie znaczenie cudzoziemców dla rynku pracy, rozwoju przedsiębiorstw czy funkcjonowania uczelni wyższych w woj. śląskim. Nowa sytuacja utrudnia – a czasem wręcz uniemożliwia – dalsze wykorzystywanie zasobów obcokrajowców i regionu, przynoszące benefity każdej ze stron. Nowe bariery stają także przed międzynarodowymi kooperantami biznesowymi, zakłócając wypracowane formuły współpracy i hamując inwestycje.

Opierając się na tych przesłankach, przeprowadzamy badanie dotyczące sytuacji przebywających w województwie śląskim obcokrajowców. Jego wyniki pozwolą na identyfikację głównych barier, wynikających z COVID-19 dla cudzoziemców na trzech poziomach (studenci, pracownicy zarobkowi, przedsiębiorcy). Celem będzie sporządzenie konkretnych rekomendacji, pozwalających na minimalizację trudności bądź wypracowanie nowych formuł współpracy na czas po pandemii. Znajomość problemów i zasobów posiadanych przez obcokrajowców przebywających w województwie jest fundamentem dla dobrej, obustronnie korzystnej kooperacji – i stanowi użyteczną wiedzę zarówno dla instytucji publicznych, jak i środowisk biznesowych.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu skierowanych do cudzoziemców (studentów i pracowników) formularzy internetowej ankiety dostępnych na stronie Stowarzyszenia

Wypełnienie kwestionariusza ankiety zajmuje zaledwie kilka minut.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Doktorem Rafałem Cekierą (rafal.cekiera@us.edu.pl).Więcej informacji na naszej stronie: www.prosilesia.pl

Z wyrazami szacunku,

Prof. Wiesław Banyś
Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia”
Biznes – Nauka – Samorząd
www.prosilesia.pl

Galeria

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice