Nowe programy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe na realizację dwóch programów:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ma za zadanie zapewniać m.in.

możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne);
  • b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • c) załatwianiu spraw urzędowych;
  • d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • e) wykonywaniu czynności dnia codziennego

W ramach realizacji Programu w Siemianowicach Śląskich planuje się objąć wsparciem 14 osób z niepełnosprawnością, w tym 10 osób ze znacznym stopniem niepełnoprawności, natomiast 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Na realizację Programu MOPS w Siemianowicach Śląskich otrzymał środki finansowe w kwocie 168 682,50 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich pod numerem telefonu 32 730 76 00 / 32 765 62 49.

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ma za zadanie zapewniać m.in.: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

W Siemianowicach Śląskich program realizowany będzie w formie zapewniania opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania. Wsparcie skierowane zostanie dla 5 osób sprawujących opiekę nad osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 5 osób sprawujących opiekę nad 5 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu 32 765 62 49.

Na realizację usługi opieki wytchnieniowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich uzyskał środki finansowe w kwocie 48 960,00 zł.

Programy finansowane są z Funduszu Solidarnościowego i będą realizowane do 31.12.2021r.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice