„Nowe rozwiązanie”- projekt międzynarodowy realizowany przez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich otrzymał od Fundacji Fundusz Współpracy z siedzibą w Warszawie grant na realizację projektu „Nowe rozwiązanie”.

Głównym celem projektu jest wypracowanie nowego modelu pracy z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi poprzez zaadaptowanie rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego. Partnerem w niniejszym projekcie jest organizacja Eurosozial e.V, Paritatischer Verein fur deutsch-polnische und europaische Zussamenarbeit z siedzibą w Salzgitter.

W poprzednim tygodniu gościliśmy przedstawicieli zagranicznego partnera w naszym mieście, natomiast w przyszłym tygodniu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich wyjeżdżają do Niemiec aby poznać specyfikę pracy instytucji, które zajmują się rozwiązywaniem problemów opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki dotychczasowej wzajemnej współpracy oraz wizytom studyjnym możliwa będzie wymiana doświadczeń oraz zastosowanie innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez niemieckiego partnera.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 82 091,00 zł., a jego realizacja przewidziana jest do 30.10.2021 r.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Archiwum UM Siemianowice