Nowy łącznik drogowy już otwarty

Zakończyła się budowa drogi pomiędzy ulicą Stara Katowicka, a ulicami Konopnickiej i Matejki. Nowo wybudowany łącznik przebiega w miejscu dawnej linii kolejowej, ma długość 400 m i składa się z jezdni, chodników, drogi rowerowej oraz energooszczędnego oświetlenia. Zakres zadania objął także budowę ściany oporowej, odwodnienie drogi i przebudowywanego układu drogowego z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego, budowę kanału technologicznego i przebudowę infrastruktury technicznej.
Inwestycja, której realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku pozwoli na lepsze skomunikowanie rejonu Hugo z pozostałą infrastrukturą miasta. Łącznik ułatwi również dojazd do Katowic. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 2.720.744,99 zł z czego 1.942.016,14 zł stanowi dofinansowane, które nasze miasto otrzymało z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych.

Galeria

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice