Ostatnia szansa na darmowe szkolenia komputerowe

Przypominamy, że są jeszcze wolne miejsca na DARMOWE szkolenia komputerowe: Kurs ECDL i „e-Senior”. I tak, na szkolenie e-Senior, które odbędzie się w dniach 5-9 lipca może zapisać się jeszcze 5 osób.
W przypadku kursu na poziomie podstawowym ECDL, organizatorzy dysponują jeszcze 6 miejscami podczas weekendowych spotkań od 3 lipca do 1 sierpnia, 6 miejscami w terminie 19-30 lipca, oraz 2 miejscami w jesiennej edycji.

Więcej informacji o kursach:
https://www.siemianowice.pl/aktualnosci/z-ratusza/wracamy-z-rekrutacja-na-szkolenia-komputerowe-ecdl-i-e-senior.17939/

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie: https://www.siemianowice.pl/samorzad/dokumenty/human-smart-city.1408/ oraz w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, BOM

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony jest w formie ciągłej do momentu wyczerpania miejsc na danym szkoleniu lub kursie. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105. Dopuszczalne jest również składanie dokumentów w formie elektronicznej (skan z podpisem) na maila: humansmart@um.siemianowice.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta: p. Sylwią Juszczyk tel. 32 760 54 96.

Kurs ECDL i szkolenie „e-Senior” organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice