Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie – ANKIETA

Gmina Siemianowice Śląskie przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Program walki ze smogiem w Gminie Siemianowice Śląskie”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach. W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTj6UPszyzvicxJKljAw3xODPuxiyvA4UfUe5BYCXiqVz7lg/viewform

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:
• Urzędem Miasta – tel. 32 760 54 60
• Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o. o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 794 243 787, e-mail: justyna.zastrzezynska@ekoscan.pl

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice