Rola miejsc innowacyjnych w procesach rewitalizacji – zaproszenie na webinarium

Interesuje Cię tematyka rewitalizacji i innowacji społecznych? Chcesz zainspirować się przypadkiem z Saint-Étienne we Francji? Chcesz współtworzyć ważne dla Ciebie miejsce w oparciu o najlepsze praktyki? Poszukujesz konkretnej wiedzy, możliwości wymiany doświadczeń czy dyskusji? 24 czerwca 2021 r., o godz. 19.00 zapraszamy na czwarte spotkanie z cyklu Co-design Your Place pod tytułem „Rola miejsc innowacyjnych w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Przypadek Rues du Développement durable w Saint-Etienne we Francji”. Podczas godzinnego webinarium wysłuchamy 30-minutowej prelekcji pod tym samym tytułem, którą zdalnie, z Francji, poprowadzi dr hab. prof. UŚ Robert Pyka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jednocześnie reprezentujący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz Collegium Lyon we Francji. Od wielu lat zainteresowania badawcze Roberta Pyki, oscylują wokół problemów funkcjonowania współczesnych miast i obszarów metropolitalnych, przekładając się na realizację licznych projektów badawczych, publikacji naukowych oraz inicjatyw współpracy krajowej i międzynarodowej, m.in. w ramach działalności Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, którego Robert Pyka jest inicjatorem i przewodniczącym. W ostatnim czasie efektem pasji badawczej naukowca stał się projekt pn. „Metropolie jako laboratoria nowych modeli miejsc innowacyjnych” (ang. Metropolises aslaboratories for new models of „innovation places”), realizowany w ramach zagranicznego stażu badawczego realizowanego dzięki stypendium Collegium de Lyon we Francji (2020/2021). Jest to część szerszego projektu badawczego, jaki naukowiec prowadzi w ramach kierowanego przez siebie zespołu badawczego UŚ (Metropolitalne dynamiki innowacyjności), którego jednym z efektów jest wypracowana przez zespół koncepcja „miejsca innowacyjnego”. Równolegle do badań we Francji, pozostali członkowie zespołu badawczego (dr. hab prof. UŚ Krzysztof Bierwiaczonek, dr. hab prof. UŚ Małgorzata Suchacka, dr Grzegorz Gawron) eksplorują miejsca innowacyjne na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), pośród których znalazła się także siemianowicka Fundacja Stajnia. Prowadzone przez Roberta Pykę, badania koncentrują się na wybranych francuskich obszarach metropolitalnych (Lyon i Saint-Etienne), będących częścią Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Celem projektu jest poznanie warunków, w jakich potencjał zgromadzony w „miejscach innowacyjnych” staje się źródłem kreatywności i innowacji społecznych, odpowiadających na złożone wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnego świata. Innowacje te wymagają odmiennego niż innowacje technologiczne otoczenia, wyłaniając się poza klasycznymi instytucjami, takimi jak parki technologiczne czy klastry. Podczas swojej prelekcji, Robert Pyka zaprezentuje założenia realizowanych przez siebie badań oraz koncepcję miejsca innowacyjnego. Zasadniczą część wystąpienia będzie jednak stanowiła prezentacja”Rues du Développement durable”, jednego z miejsc innowacyjnych działających w postindustrialnym mieście Saint-Etienne, w którym kwestia rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich wciąż stanowi istotne wyzwanie. Badacz skupi się na roli, jaką w procesach rewitalizacji mogą odgrywać miejsca innowacyjne i działające w nich oddolne zbiorowości i organizacje, skupiające mieszkańców, wolontariuszy, projektantów. Aktorzy ci samodzielnie zaczynają eksperymentować ze swoim otoczeniem, przejmując nad nim kontrolę, wytwarzając wspólne zasoby (commons), zarówno te materialne, jak stałe i efemeryczne przestrzenie publiczne, ruchomości, ogrody społeczne itp. oraz niematerialne w postaci nowych znaczeń, narracji, opowieści o miejscach, dokonujących ich waloryzacji i zmieniając ich obraz w oczach mieszkańców, wzmacniając ich tożsamość i identyfikację z miastem. Działając w Crêt de Roc, centralnej i zdegradowanej dzielnicy miasta Saint-Etienne, członkowie „Rues du Développement durable” w ciągu kilku lat dokonali zmian, których władze miejskie wspierane przez państwo nie były w stanie dokonać, mając do dyspozycji niewspółmiernie większe zasoby. Z dzielnicy określanej przez mieszkańców jako Bronx czy „czarna dziura”, wyłoniło się miejsce uznane za sprzyjające rozwojowi mikro projektów, innowacji społecznych i organizacyjnych, nowych modeli życia, mieszkania czy pracy, porównywane do Croix-Rousse w Lyonie czy Montmartre w Paryżu. Jak było to możliwe, jakie problemy i wyzwania napotykali działacze „Rues du Développement durable”, będzie można się dowiedzieć, uczestnicząc w spotkaniu z Robertem Pyką, który wciąż przebywa we Francji, gdzie kontynuuje swoje badania. Żeby zarejestrować się na wydarzenie wystarczy kliknąć w link: https://shoutout.wix.com/so/20NeFOvgw/c?w=z4B7kW6uaCvtTXmaqHXDMUFlofF4aSDcB0YqYFmR0oo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9zaG91dG91dC53aXguY29tL3NvLzIwTmVGT3Zndz9sYW5ndWFnZVRhZz1wbCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjE3NTMzYzk2LWExYmUtNGNiNC04YjZkLTljNjNlZTQxNTc0MSJ9

Połączymy się poprzez platformę Zoom. Link do wydarzenia przyślemy Ci na dzień przed wydarzeniem.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice