Tarcza Antykryzysowa – wnioski o pomoc tylko do 10 czerwca

Szanowni Przedsiębiorcy,

uprzejmie informujemy, iż dobiegają końca terminy udzielania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Już tylko do dnia 10 czerwca 2021 roku można składać wnioski (wsparcie udzielone będzie do dnia 30 czerwca 2021 roku).

Zachęcamy do sprawdzenia, czy wykorzystaliście Państwo wszystkie dostępne dla siebie formy pomocy udzielane w ramach Tarczy.

Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Powyższe terminy dot. pomocy w postaci:

  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb),
  • dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
  • niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych (art.15 zzd oraz 15zzda),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz niezależnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2).

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice