Wracamy z rekrutacją na szkolenia komputerowe ECDL i „e-Senior”

Po okresie ścisłego lockdown’u ponawiamy rekrutację uzupełniającą na DARMOWE szkolenia komputerowe: Kurs ECDL i „e-Senior”.

Co to za kursy i dla kogo są adresowane?

Kurs ECDL – kurs podstawowych umiejętności komputerowych skierowany jest do 50 mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli min. 30 lat i chcą zdobyć umiejętności podstawowej obsługi komputera tj.

1. Podstawy pracy z komputerem

2. Podstawy pracy w sieci

3. Przetwarzanie tekstów

4. Arkusze kalkulacyjne

5. Bank Danych o Mieście- przykłady wykorzystania w innych miastach.

Kurs w wymiarze 80h lekcyjnych. Przewidywany czas trwania kursu to 10 dni. Kurs zakończony będzie egzaminem, którego pozytywny wynik zostanie potwierdzony certyfikatem ECDL (honorowanym na terenie całej Unii Europejskiej).

W chwili obecnej pozostały miejsca w następujących grupach szkoleniowych:

  1. w terminie 05-16.07.2021 r. – 4 osoby
  2. w terminie 03.07.2021 r.- 01.08.2021 r. (zajęcia weekendowe, sobota i niedziela) – 7 osób
  3. w terminie 19-30.07.2021 r. – 10 osób

Ponadto jedna grupa zostanie utworzona w okresie jesiennym (przełom września/października) – 5 osób

Szkolenie „e-Senior” –  szkolenie skierowane do 48 mieszkańców naszego miasta, którzy ukończyli min. 55 lat i znają podstawy obsługi komputera, ale chcieliby nabyć dodatkowe umiejętności takie jak:

1. obsługa platformy SEKAP i ePUAP – korzyści jakie płyną z posiadania profilu zaufanego

2. obsługa bankowości elektronicznej

3. zasady bezpiecznego korzystania z internetu

4. rozliczanie podatków on – line

5. korzystanie z platform typu Bank Danych o Mieście.

Szkolenie w wymiarze 40h lekcyjnych. Przewidywany czas trwania szkolenia to 5 dni.

W chwili obecnej pozostały miejsca w następujących grupach szkoleniowych:

  1. w terminie 05-09.07.2021 r. – 5 osób
  2. w terminie 19-23.07 2021 r. – 5 osób

W trakcie szkoleń dla każdego uczestnika przewidziany jest poczęstunek oraz obiad.

Regulamin rekrutacji wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie: https://www.siemianowice.pl/samorzad/dokumenty/human-smart-city.1408/ oraz w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, BOM

Nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony jest w formie ciągłej do momentu wyczerpania miejsc na danym szkoleniu lub kursie. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105. Dopuszczalne jest również składanie dokumentów w formie elektronicznej (skan z podpisem) na maila: humansmart@um.siemianowice.pl

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta: p. Sylwią Juszczyk tel. 32 760 54 96.

Kurs ECDL i szkolenie „e-Senior” organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020).