Zrób to dla siebie w ZSOiZ

Szkoła Branżowa to nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i pasji, zapewnienia sobie solidnej ścieżki zawodowej, to także miejsce, gdzie można rozwinąć tzw. kompetencje miękkie, biorąc udział w licznych projektach zagranicznych i krajowych.

Od października 2020r. do maja 2021r. uczniowie naszej szkoły realizowali II edycję projektu „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” przy współpracy Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było zdobycie i rozwinięcie kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy, poprzez udział w aktywnościach nakierowanych na zaangażowanie społeczne,
z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji uczestników. Podczas warsztatów oraz realizacji zadań konkursowych uczestnicy projektu rozwijali kompetencje przydatne w życiu i w pracy, m.in. samodzielność, odpowiedzialność, zarządzanie czasem, współpraca i rozwiązywanie problemów. Spotkania grup projektowych wyzwalały aktywność młodzieży i inspirowały do zaangażowania w realizację kolejnych zadań. Nieszablonowe działania z różnych dziedzin pozwoliły uczniom – nawet w czasach pandemii -przeprowadzić działania na rzecz szkoły, jak i społeczności lokalnej, np. zbiórkę dla Hospicjum Cordis oraz przygotowanie – w dobie smartfonów
i poczty elektronicznej – tradycyjnych kartek świątecznych dla emerytowanych nauczycieli. Uczniowie zaprojektowali i zaaranżowali swoją przestrzeń w szkole –powstała nowoczesna aula. Podczas debaty zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście Siemianowice – to miasto na weekend i na całe życie? Zbierając argumenty, odkrywaliśmy piękno naszego miasta czego efektem była fotorelacja w obiektywie uczniów. W wyniku tych działań powstały także 2 makiety wizualizacyjne: w obszarze rekreacyjno-turystycznym i terenów pod inwestycje. Pomysły uczniów, jak je zagospodarować wyzwoliły dyskusje nad możliwościami pozyskania potencjalnego inwestora. Niezależnie od tematu i realizowanego zadania w grupie projektowej panowała zawsze atmosfera współpracy i dobrej zabawy. Czas realizowania projektu to także czas przełamywania własnych barier i oraz odkrywania własnego potencjału, ale przede wszystkim czas rozwijania kompetencji społecznych. Potwierdzeniem ich nabycia były Certyfikaty, które otrzymali wszyscy uczestnicy projektu. To był dobrze spędzony wspólnie czas. Z pewnością to jeszcze nie koniec, kolejne działania podejmiemy w nowym roku szkolnym.

GALERIA

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice