202 kg zakrętek z SP 4

Worki z zakrętkami.

Na ogłoszony przez Fundację „Piastun” konkurs, w którym zadaniem było zebranie jak największej ilości nakrętek na rzecz Kamila z nawrotem choroby nowotworowej, odpowiedziały trzy siemianowickie szkoły. Ostatecznie najlepszy wynik udało się osiągnąć Szkole Podstawowej nr 4, która dostarczyła 202 kg nakrętek. Organizatorzy serdecznie dziękują zwycięzcom, ale ciepłe słowa kierują również do dwóch pozostałych szkół – Szkoły Podstawowej nr 16 ( zebrała 188 kg) oraz Szkoły Podstawowej nr 6 ( 40 kg). Dla tryumfatora konkursu, organizator przewidział podarunek – pojemnik na nakrętki w kształcie serca, który zapewne przyda się w przyszłości oraz będzie świadectwem, że w tej szkole mają serce dla potrzebujących.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216