Pierwszy krok w uszczelnianiu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Pojemniki śmieci.

Z każdym rokiem liczba wywożonych odpadów komunalnych w naszym mieście  wzrasta, natomiast liczba mieszkańców, za których ponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi systematycznie spada. Opłatę za śmieci w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących nieruchomość pobiera się w oparciu o złożoną przez właściciela nieruchomości deklarację, którą do tej pory trudno było zweryfikować. Rozbieżności najczęściej wynikały z braku korekt złożonych deklaracji uwzględniających np. nowo narodzone dzieci czy też zwiększenie liczby najemców. Zazwyczaj było to efektem zapomnienia choć bywały przypadki celowego działania.
Dzięki samorządowej współpracy z miastem Świdnik, które bezpłatnie udostępniło nam aplikację do wykrywania nieprawidłowości w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pewnością uda nam się bardziej uszczelnić system. Innowacyjne rozwiązanie, umożliwia weryfikacje złożonych deklaracji z zanonimizowanymi danymi mieszkańców Siemianowic Śląskich z różnych dziedzin życia. Wdrożone w urzędzie przez Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa rozwiązanie wykorzystuje zanonimizowane dane pochodzące z różnych baz danych min. wykorzystywane do wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty dodatku energetycznego, informacje zawarte w rejestrze mieszkańców, dane posiadane przez szkoły oraz przedszkola. Ponadto planujemy wykorzystanie danych związanych ze zużyciem wody.
Obecnie trwa weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi a aplikacja wskazuje adresy nieruchomości, gdzie z dużym prawdopodobieństwem właściciel podał nieprawdziwe dane. W takich przypadkach właściciele nieruchomości będą wzywani do złożenia wyjaśnień w zakresie liczby osób, za które jest złożona deklaracja. Jeśli dane podane w deklaracji śmieciowej okażą się nieprawidłowe, w grę wchodzą dwa rozwiązania: albo właściciel nieruchomości złoży korektę deklaracji obejmującą czas, gdy płacił zaniżoną kwotę, albo wysokość opłaty określi gmina, nawet do pięciu lat wstecz.

Autor:

  • Iwona Robak-Charchan, Wydział Gospodarki Komunalnej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska