Święto Policji

Gratulacje dla wyróżnionych policjantów.

Z okazji Święta Policji na świetlicy siemianowickiej Komendy odbyła się uroczysta zbiórka. Gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafał Stańko wręczył awanse policjantom oraz nagrody i wyróżnienia pracownikom korpusu służby cywilnej, jak również pozostałym pracownikom komendy. Tegoroczne Święto Policji objęte zostało honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka.
Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się na świetlicy siemianowickiej komendy. Niestety, jak w poprzednim roku, z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne, uroczystość była skromniejsza i była bez udziału większej ilości gości czy rodzin policjantów. Uroczystość miała charakter zbiórki, która rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafałowi Stańko przez dowódcę uroczystości Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Grzegorza Pasternaka. Tegoroczne Święto Policji zostało objęte honorowym patronatem przez Komendanta Głównego Policji gen.insp. Jarosława Szymczyka. Minutą ciszy uczczono poległych na służbie funkcjonariuszy Policji oraz zmarłych na skutek zarażenia koronawirusem, w tym szczególnie zmarłego asp. Roberta Kotułę, którego zdjęcie zostało umieszczone w świetlicy Komendy. 40 spośród 158 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich otrzymało mianowania na wyższe stopnie policyjne w korpusach oficerskim, aspiranckim, podoficerskim i posterunkowych. Wyróżnienia i nagrody z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafała Stańko oraz Prezydenta Miasta Rafała Piecha, którego reprezentował Sekretarz Miasta Adam Skowronek otrzymali pracownicy korpusy służby cywilnej oraz pracownicy komendy. Nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta trafiły także do 20 najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego. W dowód wdzięczności za współpracę z siemianowickimi policjantami nadkom. Rafał Stańko wręczył symboliczne upominki Prokurator Rejonowej Beacie Cedzyńskiej oraz Prezydentowi Miasta Rafałowi Piechowi, który w jego imieniu odebrał Sekretarz Miasta Adam Skowronek.

Z dniem 24 lipca 2021 roku rozkazem personalnym, na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendant Główny Policji  gen.insp. Jarosław Szymczyk mianował Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich nadkom. Rafała Stańko oraz jego I Zastępce nadkom. Michała Szynola na stopień podinspektora.

Autor:

  • Tatiana Lukoszek- KM Policji

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Wojciech Mateusiak