Utrudnienia i zmiany w przejeździe przez Przełajkę

Sygnalizacja świetlna wskazująca czerwone światło.

W związku z prowadzonymi robotami ziemnymi na terenie Przełajki związanymi z budową kanalizacji Wydział Infrastruktury Technicznej informuje,  iż: na terenie Przełajki,  w rejonie prowadzonych prac w ul. Wiejskiej, wprowadzono zakaz wjazdu z wyłączeniem dojazdu mieszkańców Przełajki do posesji samochodami osobowymi. Obecne prace i lokalizacja wykopów pod ułożenie kanalizacji uniemożliwia przejazd samochodów większych, niż osobowe. Nadmieniamy, że dla bezpieczeństwa mieszkańców Przełajki, w związku  z głębokimi wykopami, nie są wykluczone czasowe, odcinkowe wyłączenia możliwości przejazdu. Uprasza się w tych przypadkach o korzystanie z publicznych dróg (ul. Modrzewiowa, Sosnowa, Poranna, Łąkowa) umożliwiających ominięcie zamykanych odcinków. W przypadku większych utrudnień istnieje możliwość wyjazdu z dzielnicy Przełajka drogą na Wojkowice.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 17.07.2021 r. do września 2021 zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja minibusowa oznaczona Z-2 dla autobusów linii: 96, 196, 664,665 i 30N.Linia ta będzie obsługiwała wyłączone czasowo z obsługi autobusowej istniejące przy ul. Wiejskiej przystanki tj.:  SIEMIANOWICE ŚL. Przełajka Szkoła, SIEMIANOWICE ŚL. Przełajka Kościół, SIEMIANOWICE ŚL. Przełajka Biblioteka i SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Przełajka Pętla.
Dodatkowo dla lini Z-2 zostanie utworzony końcowy przystanek autobusowy o nazwie SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Przełajka Szkoła, którego stanowiska zostaną zlokalizowane:

do wysiadania przy ul. Wiejskiej nr 19,

do wsiadania przy ul. Wiejskiej nr 16.

Linia minibusowa Z-2 będzie zawracała na placu w rejonie posesji ul. Wiejska nr 6B i 16.

Uprasza się mieszkańców Przełajki korzystających z komunikacji publicznej z zapoznaniem się z aktualnym rozkładem jazdy na stronie internetowej ZTM  https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/1-z-2/.  Aktualne rozkłady jazdy zostaną także rozwieszone na przystankach autobusowych.
Wydział Infrastruktury Technicznej prosi mieszkańców o ostrożną jazdę w okolicach trwających prac i stosowanie się do ograniczeń wprowadzonych na czas budowy.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy .

Autor:

  • Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury Technicznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Wojciech Mateusiak