3000 zł wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami, które wymagają stałej opieki

Dzisiaj (30.08) w siemianowickim Urzędzie Miasta odbył się briefing prasowy dotyczący nowego przedsięwzięcia społecznego, które będzie wprowadzane w Siemianowicach Śląskich.

– Podjęliśmy decyzję, że od przyszłego roku uruchomiony zostanie program „Wspieramy” – mówi Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. – Od 15 października br. osoby zainteresowane będą mogły składać odpowiednie wnioski – dodaje.

Program WSPIERAMY – Siemianowicki program wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, jest programem pilotażowym, który ma zapewnić jednorazowe (w ciągu roku) wsparcie finansowe w kwocie 3 tysięcy złotych dla osób z chorobami neurologicznymi, upośledzeniem narządu ruchu czy niepełnosprawnością intelektualną. Miasto na ten cel znalazło w swoim budżecie dodatkowe 600 tysięcy złotych.

Jak podkreśla prezydent, będzie pełna dowolność i co do celu na jaki te pieniądze mogą być wydane. Będzie zatem można sfinansować z tych środków m.in. wyjazd rehabilitacyjny, wyjazd na wczasy czy dodatkową opiekę.

Jak dodaje Sabina Miland z merytorycznego zespołu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrożenie projektu, program „WSPIERAMY” ma stanowić znaczące wsparcie finansowe dla rodzin wychowujących dzieci oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, u których niepełnosprawność powstała w okresie dzieciństwa bądź od urodzenia.

Należy bowiem pamiętać, iż każda niepełnosprawność dotyka nie tylko samą osobę z niepełnosprawnością, ale także członków jej rodziny. Natomiast niepełnosprawność dziecka dotyka wielu obszarów życia rodzinnego, tj. wpływa na jej sytuację materialną, społeczną czy też zdrowotną.

Proponowany program jest odpowiedzią na potrzebę ochrony i pomocy najbardziej potrzebujących rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz rodzin, które sprawują opiekę nad osobami powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością sprzężoną, które wymagają całodobowej opieki.

W przypadku Siemianowic Śląskich jest około 170 osób, które kwalifikują się do takiego wsparcia.

– Od dzisiaj (30.08) przez dwa tygodnie, na stronie internetowej urzędu miasta będą prowadzone konsultacje społeczne, które umożliwią mieszkańcom ocenę oraz przesłanie dodatkowych sugestii w kontekście funkcjonowania tego programu – mówi Marta Suchanek-Bijak, II Zastępca Prezydenta Miasta.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w konsultacjach zapraszamy na strony internetowe:

oraz do śledzenia ogłoszeń publikowanych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Szymon Duczek