Dziewiętnastu mianowanych nauczycieli

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży…

Dzisiaj (31.08), w przeddzień inauguracji roku szkolnego 2021/2022, Marta Suchanek-Bijak, II Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie oraz Anna Sobieraj, Naczelnik Wydziału Edukacji, wręczyły siedemnastu siemianowickim pedagogom akty nominacyjne na nauczyciela mianowanego.

… dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej…

Po odebraniu nominacji nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, po czym przyjęli zaproszenie do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

… kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Rafał Jakoktochce