Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2309/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zostały ogłoszone konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie: częściowej zmiany uchwały Nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie mieszkańców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych działalnością sportową i stypendiami sportowym.

W załączeniu sprawozdanie. 

Autor:

  • Wydział Kultury i Sportu

    Joanna Być

    j_byc@um.siemianowice.pl

    (32) 7656296

foto: Joanna Być