Uczczono pamięć powstańców śląskich

Adam Cebula, Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich wraz z Adamem Skowronkiem, Sekretarzem Miasta, składają kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Dzisiaj, w 101 rocznicę II Powstania Śląskiego przedstawiciele władz miasta – przewodniczący RM Adam Cebula oraz sekretarz miasta Adam Skowronek – złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Kilka dni wcześniej – 16 bm. spoczęła tu wiązanka, przyniesiona dla uczczenia rocznicy wybuchu pierwszego, śląskiego zrywu.
Przypomnijmy, I Powstanie Śląskie rozpoczęło się 17 sierpnia 1919 r. strajkiem generalnym; wybuchło spontanicznie, praktycznie bez przygotowania i po kilku dniach krwawych walk zostało stłumione przez oddziały niemieckiego Grenzschutzu. II Powstanie Śląskie było odpowiedzią polskich organizacji wojskowych i plebiscytowych na antypolskie działania niemieckie przed mającym tam się wkrótce odbyć plebiscytem. Bezpośrednim celem powstańców było wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeństwa z obszaru plebiscytowego, a także likwidacja niemieckich organizacji paramilitarnych i bojówek. Te zamierzenia udało się osiągnąć, powstańcy też uzyskali zapewnienie ukarania przywódców antypolskich ekscesów i usunięcie z obszaru objętego plebiscytem osób, które przybyły tu po 1 sierpnia 1919 r., co było zabiegiem mającym przechylić szalę zwycięstwa w głosowaniu na korzyść Niemiec.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

wprowadzający: Rafał Jakoktochce