Jesienna akcja deratyzacyjna na 2021 rok

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informuje, że w okresie od 23.09.2021 roku do 22.10.2021 roku należy przeprowadzić powszechną,, obowiązkową akcję deratyzacji, polegającą na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciwko gryzoniom, zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 lutego 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi –

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

3) usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości;

4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Szczur

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji należy stosować preparaty zgodne z ust z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych – t.j. Dz. U. Z 2021 r., poz.24.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Andrzej Niemiec,Wydział Gospodarki Komunalnej