Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

  • Jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzenia grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów?
  • Jak poprawnie eksploatować systemu kominowe i wentlacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia?

Na te pytania stara się odpowiedzieć kampania społeczna organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. Jej autorzy kierują ją do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Celem tej akcji jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami czy pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe czy piece.

Istotą kampanii jak i działalności cechu kominiarzy w ogóle, jest uświadamianie jak ważna jest dbałość o to, by przewody kominowe (dymowe czy spalinowe i wentylacyjne) były w pełni sprawne technicznie.

Właściciel/zarządca budynku musi co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych. Precyzyjnie określa to Ustawa Prawo Budowlane. Prace kontrolne wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy braków, bezpośrednio po kontroli zarządzający budynkiem musi je niezwłocznie usunąć. Warto tu wspomnieć, iż brak systematycznego oczyszczania czy kontroli stanu technicznego przewodów kominowych może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej, szkody.

Szczegółowe informacje dotyczące samej kampanii jak i działalności Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, znajdują się na stronie: www.kominiarskicech.pl

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320