Nowe harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 października 2021 r. odpady komunalne odbierane są według nowych harmonogramów. Harmonogramy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod linkiem: https://bit.ly/3mgGq2x

Ponadto informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych. Nowe deklaracje znajdują się w kancelariach podawczych Urzędu Miasta tj. przy ul. Jana Pawła II 10 oraz przy ul. Michałkowickiej 105, jak też w Wydziale Gospodarki Komunalnej w budynku przy ul. Michałkowickiej 105 (pokój nr 9). Wzory deklaracji zostały również opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod linkiem: https://bit.ly/3zYBjJe

Wszelkie pytania w zakresie nowych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych, jak też w zakresie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na adres e-mail: ir-go@um.siemianowice.pl, lub do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, pod numerami telefonów: (32) 760 54 93, (32) 760 54 94, (32) 760 54 54, (32) 760 54 27.

Pojemniki do segregacji odpadów

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Weronika Liszka – Wydział Gospodarki Komunalnej