VII Halowy Turniej Piłkarski SSM

Wice prezes SSM wręcza medale uczestnikom turnieju

W miniony czwartek (30.09.2021), w hali KS „Michał”, w ramach VII Turnieju Piłkarskiego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej grały dzieci na co dzień biorące udział w programie „Piłka nożna w naszych osiedlach”. Liczyła się głównie dobra zabawa i rywalizacja zgodnie z zasadami fair play. Zwycięzcami okazali się… wszyscy uczestnicy !!!

Organizowane, już od 8 lat przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową zajęcia, pod okiem trenerów Roberta Razakowskiego i Dariusza Rzeźniczka, koncentrując się nie tylko na podnoszeniu umiejętności piłkarskich, ale również na wychowywaniu po przez sport.

Patronat nad turniejem objął Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, który uhonorował medalami wszystkich uczestników turnieju. Całość przebiegła w znakomitej atmosferze. W turnieju brały udział reprezentacje osiedli Węzłowca, Tuwima, Bańgowa oraz Michałkowic. Wszyscy uczestnicy turnieju dostali pamiątkowe złote medale oraz gadżety.

Nowi zawodnicy otrzymali swoje pierwsze profesjonalne stroje piłkarskie, które młodym zawodnikom wręczyli:

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Krzysztof Nos, Marek Grzyb Z-ca Prezesa d/s Technicznych,

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Marcin Klimczak Członek Rady Nadzorczej,

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Cały turniej prowadzili i sędziowali trenerzy Robert Razakowski i Dariusz Rzeźniczek.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania Towarzystwu UNIQA Ubezpieczeń SA Oddział Katowice oraz Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o Oddział w Siemianowicach Śląskich za ufundowane gadżety,a także Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Pszczelnik’’ współorganizatorowi turnieju, który gości nas od 8 lat na hali sportowej KS ,,Michałoraz jego pracownikom za miłe przyjęcie, a Panu Wiesławowi Strękowi za profesjonalne prowadzenie całej imprezy.

Chłopcy zadowoleni siedzą na parkiecie
Chłopcy zadowoleni siedzą na parkiecie
Rodzice kibicują swoim pociechom
Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników i zaproszonych gości

Autor:

  • Dariusz Rzeźniczek

wprowadzający: Jan Litwiński