Łatwiejszy wyjazd z ulicy Sikorskiego

Skrzyżowanie ulicy W. Sikorskiego z ul. Oświęcimską. Na skrzyżowaniu stoi czerwony samochód. Po prawej stronie są dwa znaki drogowe - stop oraz przejście dla pieszych.
Skrzyżowanie ulicy W. Sikorskiego z ul. Oświęcimską. Na skrzyżowaniu stoi czerwony samochód.

Na skrzyżowaniu ulicy W. Sikorskiego z ulicą Oświęcimską zostanie utworzony prawoskręt. Poprawi to bezpieczeństwo i usprawni ruch drogowy w tym rejonie. Zakres robót, jakie przewidziano w ramach inwestycji, to oprócz budowy samego prawoskrętu poszerzenie istniejącej jezdni ul. W. Sikorskiego – jako dodatkowego pasa ruchu dla skrętu w prawo (w ul. Oświęcimską) oraz wymiana jej nawierzchni na odcinku o długości ok. 370 m – od skrzyżowania z ulicą Oświęcimską do ul. Dąbrowskiej. Umowa na wykonanie zadania została podpisana na początku listopada. Inwestycja prowadzona będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że budowa prawoskrętu zostanie poprzedzona przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji potrwa 6 miesięcy i wyniesie ponad 570 tys. zł.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Szymon Duczek