Dodatkowy odbiór żywych choinek z zabudowy jednorodzinnej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.02.2022 r. odbędzie się dodatkowy odbiór żywych choinek z zabudowy jednorodzinnej na zgłoszenie.

Osoby zainteresowane pozbyciem się choinek prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr telefonów: (32) 760 54 54, (32) 760 54 93, (32) 760 54 27, (32) 760 54 72 do dnia 01.02.2022 r.

 Ponadto informujemy, że sztuczne choinki mogą zostać odebrane spod zagród śmietnikowych, jak i spod posesji jednorodzinnych jedynie w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem.

Wiele zielonych, ściętych choinek.
Choinki

Przypominamy, że istnieje możliwość oddania zarówno sztucznej, jak i żywej choinki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 18e.

Autor:

  • Weronika Liszka – Wydział Gospodarki Komunalnej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska