Rozstrzygnięcie konkursu na dotacje w zakresie kultury fizycznej (na pierwsze półrocze 2022)

Prezydent Rafał Piech podpisanym dzisiaj (12.01.2022) Zarządzeniem Nr 2667/2022, przyznał siemianowickim klubom sportowym dotacje na realizacje zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, w pierwszej połowie 2022 roku. Dofinansowaniem objęto 44 zadania, na łączną kwotę niemal 300 000 złotych.

Szczegóły dostępne na stronie : https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/19754272

Autor:

  • Wydział Kultury i Sportu

    Joanna Być

    j_byc@um.siemianowice.pl

    (32) 7656296