Oblicza rewitalizacji Pałacu Donnersmarcków

Piotr Bańczyk, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich "Pałac Silesia" podczas konferencji dotyczącej rewitalizacji obiektu.
Konferencja dotycząca rewitalizacji Pałacu Donnersmarcków zorganizowana 7 lutego br. w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji.

Wczoraj w siemianowickim Park Tradycji odbyła się Konferencja – Oblicza Rewitalizacji, której realizatorami było Stowarzyszenie Pałac Inspiracji oraz Siemianowickie Centrum Kultury.

Wydarzenie przyciągnęło zarówno osoby zajmujące się rewitalizacją i przedstawicieli świata nauki, jak również przyjaciół pałacu i fascynatów historii miasta, regionu i górnośląskiej tradycji przemysłowej.

Program konferencji obejmował:

✅ rozmowy o różnych kontekstach rewitalizacji w kraju i w Europie;

✅ podsumowanie dziesięcioletniej pracy związanej z rewitalizacją Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich;

✅ rozmowę o historiach i emocjach towarzyszących procesowi przywracania do życia siemianowickiego pałacu wraz z promocją filmu i książki pt.: Pałacowe Historie.

Wykład inaugurujący konferencję wygłoszony przez prof. Roberta Pykę z Uniwersytet Śląski w Katowicach wprowadził uczestników wydarzenia w zagadnienia dotyczące przyszłości rewitalizacji i roli miejsc innowacyjnych w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Profesor w swoim wystąpieniu wskazał interesujący przypadek rewitalizacji Rues du Développement durable w Saint-Etienne we Francji.

W dalszej kolejności uczestnicy konferencji mogli poznać działania prowadzone przez miasto Siemianowice Śląskie (Siemianowice Dobre Bo Śląskie) w ramach projektu Human Smart Cities, które ukierunkowane są na podnoszenie poziomu aktywności społecznej i tworzenie obszernego banku danych o mieście. Działania w tym zakresie zaprezentowały panie: Magdalena Farcik-Nowak (Magda Lena) i Dorota Rus z Wydziału Rozwoju Miasta.

Uczestnicy konferencji mogli również posłuchać wystąpień dotyczących innych procesów rewitalizacyjnych prowadzonych przez:

✅ Browar Spółdzielczy w Pucku, o którym opowiadała Agnieszka Dejna;

✅ Elephant Park London, do którego zaprosiła nas Zuzanna Milancej;

✅ Institut for (X), Godsbanen, Aarhus, o którego rewitalizacji mówiła Hania Matera.

Podsumowaniem bloku poświęconego rewitalizacji był wykład poświęcony zderzeniu teorii i praktyki w prowadzonych w Polsce procesach rewitalizacyjnych, w którym pan Andrzej Brzozowy z Projekty Miejskie wskazał na wysoką jakość i innowacyjność wielu procesów rewitalizacyjnych opartych na faktycznym zaangażowaniu społeczności.

W dalszej części wydarzenia Zbigniew Bielak (Prezes Zarządu Inspiration Point S.A.), Anna Bielak-Dworska (Fundatorka Fundacja Stajnia), Piotr Bańczyk (Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Inspiracji”) oraz Bernadeta Grobelny (Członkini Zarządu Stowarzyszenia Przestrzeń Zmiany) rozmawiali o dotychczasowych doświadczeniach związanych z przywracaniem do życia Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich, dzieląc się przy tym swoimi planami na przyszłość. Rozmowę prowadził Paweł Wyszomirski.

Całość konferencji uwieńczył wieczór autorski, podczas którego prof. Zbigniew Kadłubek (Dyrektor Biblioteka Śląska) i reż. Bartek Bala (HOLE Films, Film RÓJ i Fundacja Film INKUBATOR) w rozmowie z Piotrem Bańczykiem (Piotr Bańczyk) opowiadali o procesie towarzyszącym powstawaniu książki i filmu pt. „Historie Mówione” oraz emocjom towarzyszącym procesowi twórczemu. Rozmowa zakończyła się podziękowaniami dla osób udzielających wywiadów wykorzystanych w dziele oraz projekcją filmu i osobistymi spotkaniami z autorami.

Konferencja odbyła się w ramach projektu Human Smart Cities pt.: „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich”, realizowanego przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie we współpracy z Fundacją Kreatywny Śląsk (Fundacja Kreatywny Śląsk), Akademią WSB (Akademia WSB) i Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Inspiracji”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dziękujemy Państwu za tak liczny udział i rozmowy w okół tematyki konferencji trwające do późnych godzin nocnych. Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się na kolejnych wydarzeniach organizowanych w pałacowej przestrzeni.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

  • Piotr Bańczyk, Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich „Pałac Silesia”.

foto: Piotr Pindur