Zaproszenie do konkursu Przyjdź do nos – jest BLISKO

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że Miejska Biblioteka Publiczna, to nie tylko miejsce, do którego idziemy wypożyczyć książkę, czy zasiąść z nią w czytelni. Od lat jest bowiem miejscem różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, czy placówką inspirującą takie wydarzenia.

I oto wielkimi krokami zbliżają się kolejne, interesujące inicjatywy. Jedną z nich jest kontynuacja projektu „Biblioteka blisko człowieka”, na realizację którego, siemianowicka książnica otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 105 tys.900 zł. W tym roku zainauguruje go konkurs mający wyłonić lokalnych liderów pod nazwą „ Przyjdź do nos – jest BLISKO” . Budżet konkursu to kwota 28.000,00 zł, a na jedną inicjatywę przeznaczyć można maksymalnie 9.350,00 zł. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele zakwalifikowanych inicjatyw wyłoni  trzech zwycięzców, którzy przy współudziale biblioteki zrealizują swoje pomysły.

Celem konkursu jest zwiększenie roli inicjatyw oddolnych poprzez realizację zaproponowanych przez mieszkańców-lokalnych liderów działań związanych z kulturą, edukacją, sztuką, czytelnictwem, rekreacją, spędzaniem wolnego czasu, które obejmują w szczególności:

 prowadzenie działań animacyjnych w zakresie czytelnictwa,

 różne formy ekspresji , rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników w tym warsztaty pisarskie, dziennikarskie itp.,

 prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej w tym m. in. wydarzenia, warsztaty literackie itp.,

 podniesienie poziomu aktywności wśród lokalnej społeczności, umożliwienie mieszkańcom angażowania się w różnorodne działania na rzecz innych osób, wzmacnianie swoich wspólnot oraz więzi międzyludzkich.

Wnioski są przyjmowane od 1 lutego i będzie je jeszcze można składać do 15 marca br.

Szczegóły konkursu omówione zostaną podczas spotkań w dniu 08.02.2022 r. g. 17:00 „Fokus dla młodzieży” oraz w dniu 10.02.2022 r. g. 17:00 „Warsztaty pomysłów na inicjatywy.” Zapraszamy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie i Facebooku MBP, albo zasięgnąć je telefonicznie, czy odwiedzając placówkę.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216