Юридична підтримка Wsparcie prawne z ramienia Adwokatury w całym kraju

Logo Naczelnej Rady Adwokackiej
Logo Naczelnej Rady Adwokackiej

Oprócz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą również skorzystać z pomocy prawnej, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką w całym kraju. Poszczególne Okręgowe Rady Adwokackie tworzą oraz organizują program pomocowy dla osób potrzebujących wsparcia prawnego w związku z sytuacją w Ukrainie.

Kontakt do koordynatorów z ramienia NRA: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/.

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus