Zmiana numeru pokoju punktu doradczego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

Logo PUP
Inf

Informujemy o zmianie organizacji punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy ul. Wyzwolenia 17. Zmianie uległ numer pokoju punktu doradczego tj. 02 a nie jak dotychczas 010. Pokój jest usytuowany na parterze w podpiwniczeniu, w budynku dostosowanym do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Organizacja pozostałych punktów doradczych na terenie miasta pozostaje bez zmian.

Autor:

  • Joanna Janiga-Komraus