Nabór do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

Na granatowym tle fotografia uzbrojonego żołnierza i dane dot. naboru
Plakat zapraszający na nabór

W najbliższa sobotę 21 maja z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej na terenie całego kraju zostaną zorganizowane pikniki wojskowe oraz punkty rekrutacyjne w ramach inauguracji kampanii „WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ”. Na terenie województwa śląskiego odbędą się dwa pikniki: w Czeladzi – w Parku im. Tadeusza Kościuszki oraz Raciborzu – na Zamku Piastowskim. Natomiast na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chorzowie zorganizowany będzie punkt rekrutacyjny przy Hipermarkecie Carrefour przy ul. Parkowej 20, niedaleko Parku Śląskiego. W ramach punktu przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji w godzinach od 11.00 do 18.00 będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym ochotniczymi formami służby wojskowej, a w szczególności Dobrowolną Zasadniczą Służbą Wojskową, która jest przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa jest nową formą służby wprowadzoną w życie ustawą o Obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku dla osób, które do tej pory nie miały „kontaktu” z mundurem. Żeby zostać żołnierzem Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej trzeba być osobą pełnoletnią, posiadać obywatelstwo polskie, nie można być karanym za przestępstwa umyślne, posiadać nieposzlakowana opinię, zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej,a także w zależności o korpusu – odpowiednie wykształcenie. Zaczynając swoją przygodę z wojskiem w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, od korpusu szeregowych, należy posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe.

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie brutto. Szkolenie składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy to 28 dniowe szkolenie podstawowe, po którym można przejść do drugiego etapu szkolenia specjalistycznego realizowanego w jednostkach wojskowych oraz centrach szkoleń, które łącznie może trwać do 11 miesięcy. Na czas całego szkolenia w ramach DZSW wojsko zapewnia wyżywienie, umundurowanie oraz ubezpieczenie. Na czas szkolenia specjalistycznego każdy szkolony będzie miał wybór: nie musi być skoszarowany, może mieszkać poza miejscem, w którym jest realizowane szkolenie. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa jest doskonałą ofertą dla osób chcących swoje życie zawodowe związać z mundurem. Po zakończeniu DZSW kandydat ma otwarte drzwi, aby zostać żołnierzem zawodowym, Wojsk Obrony Terytorialnej czy zasilić szeregi rezerwy. Wszystko zależy od kandydata.

Dla osób, które nie widzą się na co dzień w mundurze, po ukończeniu pełnego szkolenia w ramach DZSW przewidziano możliwość pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji publicznej, jeśli zostaną spełnione wymagania kwalifikacyjne dla danego stanowiska. Dodatkowo czas poświęcony do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

W ramach zorganizowanego w sobotę punktu rekrutacyjnego udzielimy szczegółowych informacji dotyczących ochotniczych form służby wojskowej, wyjaśnimy na czym polega Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, służba w Wojskach Obrony Terytorialnej, Szkoły Legi Akademickiej, a także jak wygląda szkolnictwo wojskowe w ramach szkół podoficerskich oraz akademii wojskowych.

Aby uzyskać szersze informacje zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, a także śledzenia nas w mediach społecznościowych. Zapraszam wszystkich zainteresowanych służbą do WCR w Chorzowie mieszczącego się przy ul. 75 pułku piechoty 3 w celu złożenia stosownego wniosku o powołanie do jednej z ochotniczych form służby wojskowej (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 z wydłużonym czasem p racy w poniedziałki).

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216