SCK z dofinansowaniem MKDNiS

Plakat promujący projekt Wewnątrz ballady - na plakacie widoczne informacje o projekcie, wizerunek kobiety utrzymany w stylistyce fantastycznej oraz oblicze Adam Mickiewicza
Plakat promujący projekt Wewnątrz ballady – na plakacie widoczne informacje o projekcie, wizerunek kobiety utrzymany w stylistyce fantastycznej oraz oblicze Adam Mickiewicza

Z radością informujemy, że Siemianowickie Centrum Kultury pozyskało ministerialne dofinansowanie na realizację 3 gier fabularnych. Zaproponowany przez naszą instytucję projekt pt. „Wewnątrz ballady: cykl gier fabularnych na kanwie Ballad i romansów Adama Mickiewicza” zostanie zrealizowany w ramach programu „Ballady i romanse 2022”. Program jest prowadzony przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego z okazji 200-lecia wydania kultowego zbioru.

Dzięki dofinansowaniu zaprosimy Państwa do bezpłatnego udziału w 3 grach:

Gra pierwsza pt. „Przedświt” dotyczyć będzie genezy zbioru. Uczestnicy przeniosą się do Wilna i Kowna, w których spotkają samego Mickiewicza oraz bohaterów z jego życiorysu, a także utworów „Pierwiosnek”, „Romantyczność”, „Do przyjaciół” i „To lubię”. W ramach fabuły rozegra się historia alternatywna, w której wątki biograficzne przeplotą się z fikcją literacką. Nadrzędnym zadaniem uczestników będzie doprowadzenie do wydania pierwszego zbioru „Poezyj”, które staje pod wielkim znakiem zapytania.
Termin: 9 lipca, g. 19.00
Lokalizacja: SCK – Bytków i okolice, dzielnica Bytków.

Gra druga pt. „Byty” na dobre przeniesie uczestników w świat ludowych wierzeń, wieści gminnych, fantastycznych zdarzeń i postaci. Jej konstrukcja upodobniona zostanie do popularnych gier komputerowych – „platformówek”, a kolejne tytułowe „byty” będą utożsamiane z kolejnymi „levelami” gry. W planie narratologicznym będziemy mieli do czynienia z opowieścią drogi (drogę

tę, rzecz jasna, przebyć winni uczestnicy), na którą złożą się wątki przede wszystkim z utworów „Świteź”, „Świtezianka”, „Rybka”, „Powrót taty”, „Dudarz”. Ta gra cechowała się będzie największą dozą tajemniczości i niezwykłości, a nawet grozy, mroku i niepokoju. Nadrzędnym celem gry będzie przywiedzenie napotkanych nieszczęsnych postaci – ku światłu, co symbolizowało będzie odzyskanie przez nie spokoju.
Termin: 7 sierpnia, g. 19.00
Lokalizacja: Park Miejski, Amfiteatr, Muzeum Miejskie, dzielnica Centrum.

Gra trzecia pt. „Pani T.” przyniesie diametralną zmianę nastroju. Odwołując się do pełnej komizmu „Pani Twardowskiej”, zaproponujemy uczestnikom rozgrywkę żartobliwą, przepełnioną humorem, hiperbolą i groteską. Odwołamy się tutaj nie tylko do odmian komizmu realizowanych w „Balladach i romansach”, ale także do przejawiającej się w nich ważnej w literaturoznawstwie kategorii ironii romantycznej. W apokryficznej wobec pierwowzoru opowieści spotkamy komicznego diabła z Mickiewiczowskiej ballady, który z perspektywy czasu (po 200 latach) relacjonuje swoje spotkanie z Twardowskim w karczmie Rzym oraz to, co stało się potem (czyli po wydaniu „Ballad i romansów”). Tutaj – wciąż z przymrużeniem oka i w lekkiej, przystępnej formie – pojawi się okazja, aby przybliżyć dzieje funkcjonowania tomu w kulturze, jego recepcję, interpretacje i reinterpretacje, a także

dzieje wspominanych wcześniej sporów ideowych i intelektualnych. Ponownie zatem, obok postaci wprost wywiedzionych z dzieła wieszcza, uczestnicy spotkają bohaterów inspirowanych postaciami historycznymi, w tym – tak jak w pierwszej grze – Adama Mickiewicza, nieco teraz starszego. Nadrzędnym zadaniem uczestników w trakcie gry będzie zorganizowanie diabłu ponownego

spotkania z Twardowskim w karczmie Rzym. Co tym razem, 200 lat po pierwszym spotkaniu, wyniknie z tej schadzki? O tym uczestnicy przekonają się dopiero na sam koniec rozgrywki.
Termin: 20 sierpnia, g. 19.00
Lokalizacja: SCK – Park Tradycji, SCK – Zameczek i okolice, Park Górnik, dzielnica Michałkowice.

Udział w grach jest bezpłatny. Zapisów prosimy dokonywać telefonicznie: (32) 228 72 80, w. 11. Istnieje możliwość udziału tej samej osoby / drużyny we wszystkich zaproponowanych grach lub tylko w wybranym terminie (nieznajomość fabuły pozostałych gier w ramach cyklu nie wpływa na możliwość udziału w jednej wybranej).

Serdecznie zapraszamy!

Autor:

  • Radosław Matysek – Siemianowickie Centrum Kultury