Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Ratusz z czerwonej cegły. Przed nim plac z klombami i drzewami
Ratusz Miejski

Szanowni Państwo,

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”. Projekt zmiany planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r.

Nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, w dniu 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (parter), odbędzie się dyskusja publiczna.

Do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany można wnosić uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2022 r.

Z treścią ogłoszenia oraz projektem zmiany planu można zapoznać się TUTAJ

Autor:

  • Remigiusz Karwat
    Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Szymon Duczek