Poinformujemy o terminie przyjmowania wniosków o dodatek węglowy

Ratusz Miejski z czerwonej cegły, z wieżyczką. Przed nim rynek z klombami
Ratusz Miejski

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi pozyskania dodatku węglowego, uprzejmie informujemy, że przyjmowanie wniosków będzie rozpoczęte, jak tylko pozwoli na to proces legislacyjny. Jak wiadomo sejm podjął stosowną ustawę. Teraz czeka ona na podpis prezydenta RP. Ustawa o dodatku węglowym wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zaraz po tym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Prosimy więc na razie o cierpliwość, Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich przystąpi do przyjmowania wniosków i realizacji ustawy, jak tylko będzie to możliwe, o czym bezzwłocznie poinformujemy na naszej stronie internetowej.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

foto: Szymon Duczek