Licencje na transport drogowy taksówką

Na żółtym tle napis :TAXI - tabliczka
Tabliczka z napisem : Taxi

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina:

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

W związku z powyższym w terminie do 31.12.2022 r. należy złożyć wniosek o dostosowanie ww.licencji  w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, pok. nr 8, telefon kontaktowy: 32 7605329, 32 7605328.
autor:

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Ewa Roch-Wyrzykowska

    e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

    (32) 7605216

  • Arkadiusz Bącol, Wydział Spraw Obywatelskich